Šachy

Šachové dění na Valašsku

Archiv

GM Macieja chce přídavek

Polskému velmistrovi Bartolomieji Maciejovi se nelíbí zuřivé blicky, které přináší závěrečné partie play off hrané systémem náhlá smrt, a navrhuje změnit pravidla.

Polskému velmistrovi Bartolomieji Maciejovi se nelíbí zuřivé blicky, které přináší závěrečné partie play off hrané systémem náhlá smrt, a navrhuje změnit pravidla. „Jsem si jistý, že jste také viděli videozáznamy dvou nedávno hraných důležitých partií, které byly hrány tímto systémem a lze je najít na www.chessbase.com,“ píše reprezentant Polska ve svém dopisu adresovaném Komisi rozhodčích FIDE. V obou zmíněných partiích se zuřivě hrály pozice typu král a jezdec proti králi a jezdci. To se velmistru Maciejovi nelíbí. „Navrhuji, aby FIDE vydala doporučení, podle kterého by se hrály partie v bleskovém šachu včetně těch hraných na náhlou smrt s přídavkem času za každý tah.“ Tím by zcela odpadly podobné koncovky a zuřivé, mnohdy nedůstojné házení fi gur po šachovnici spojené s ranami do hodin. Tempo navrhované Bartolomiejem Maciejou je tři minuty na partii s přídavkem dvou sekund za každý tah. „Pokud by se přidávala byť jen jediná sekunda za tah, pak by se i při náhlé smrti zcela eliminovaly problémy s hraním remízových pozic na čas,“ uvádí polský velmistr v závěru svého dopisu.

Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku