Šachy

Šachové dění na Valašsku

Archiv

MAGNUS CARLSEN (2786)-DAVID NAVARA(2633)

MAGNUS CARLSEN (2786)

–DAVID NAVARA (2633)

Španělská hra [C92]

Drážďany 2008

Komentuje: GM David Navara

Kvůli nedostatku času jsem začlenil

nadměrné množství počítačových

poznámek.

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4

Jf6 5.0–0 Se7 6.d3

v anti-Marshallovi ušetřit jeden

z tahů h3, Ve1.

Bílý se snaží

6…d6

jsem raději nezahrál pod vlivem

partie Svidler – Jakovenko z play-

-off ruského přeboru.

6…b5 7.Sb3 d6 8.a4 Sd7

7.c3 0–0 8.Ve1 Ve8

8…Jd7 s dalším f7-f5 z partií

Carlsen – Běljavskij (Amsterdam

2006) a Hráček – Navara (Hustopeče

2008, rapid) jsem se nějak

zapomněl připravit. Po partii

jsem zjistil, ze v uvedených partiích

se stalo 8.Jbd2, takových

omylů jsem udělal více. Nicméně

ani s věží na e1 cesta k výhodě

bílého po 9.d4 Sf6 není zřejmá,

proto bych uvazoval také o pokrytí

pole c5 pomocí 9.Se3!?

Na pokračování

9.Jbd2

reakcí 9…b5!?

d5 11.Je5 je asi pro černého také

přijatelné, ale podmínkou vyrovnání

je přesná hra)

11.cxd4 Jb4 s dalším Jxc2 nebo

c5.

Po 9.d4!? je zajímavou(9…exd4 10.cxd410.Sc2 exd4

9…Sf8 10.h3

10.d4 b5 11.Sc2 exd4 12.cxd4

Sg4 13.h3 Sh5 a visí pěšec d4.

V partii Carlsen – Oniščuk se stalo

10.Jf1 h6 11.Jg3 b5 12.Sc2 d5

13.d4 dxe4 14.Jxe4 Sf5=.

Ani nyní nic nedávalo

10…b5 11.Sc2

– nemusí chodit střelcem na b3

a dovolovat Ja5.

Bílý ušetřil tempo

11…Sb7

Partii Carlsen – Oniščuk jsem viděl,

ale přesný průběh jsem si

nepamatoval. 12.d4 dxe4

exd4 13.cxd4 dxe4 14.Jxe4 Sf5

11…d5 jsem se bál hrát.a) 12…

(silnější je 14…Jd5! s pozicí blízkou

ruské obraně)

Sb7 přechází do jedné boční varianty

klasické španělské obrany,

ale necítil jsem se být dostatečně

připraven. Zájemce odkazuji

na partii Nisipeanu – Kasimdžanov

(Španělsko 2007).; 13.Jxe4

Sf5 14.Sg5 toto se mi nelíbilo asi

právem; Za úvahu stojí 11…g6!?,

po 12.d4

i jiné tahy než 12…Sb7.

15.Sg5; b) 12…(12.Jf1!?) černý má

12.d4

klasické španělské obrany, která

se hrála i v partii Lékó – Navara.

Rozdíl byl v tom, ze tentokrát

jsem měl spotřebováno zhruba

půl hodiny. 12.Jf1 d5 mi připomíná

italskou obranu, černý by

neměl mít potíže.

12…g6 13.d5 Je7

už věděl, že se zde hraje převážně

13…Jb8 14.b3 c6 15.c4, ale s ohledem

na nedostatek času jsem se

rozhodl přidržet se vyzkoušeného

schématu. Příště možná už

jezdce postavím na b8 – sice to

chvíli trvá, než se dostane na c5,

ale na poli e7 stojí při přítomnosti

pěšce e4 vyloženě špatně.

Tentokrát jsem

14.Jf1

– Navara pokračovala 14.c4 c6

15.b3 Sh6 16.Sa3 cxd5 17.cxd5

Jh5 s oboustrannými šancemi,

které pozvolna přešly v jednostranné.

Bílý vyhrál.

Překvapení. Partie Lékó

14…Sg7

se tentokrát střelec nepodívá.

Po 14…c6 soupeř chtěl zahrát

15.Sg5!

nemusí chodit střelcem na g7

a bílý střelec na g5 stejně patří)

Co se dá dělat, na h6(15.dxc6 je slabší, černý

15…Sg7 16.dxc6 Jxc6 s tím, že asi

stojí o něco lépe – bod d5 je slabý

a opožděný d-pěšec také

Sxc6 by stál jezdec na e7 dobře

pouze v souvislosti s postupem

d6-d5).

(po 16…

15.b3

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+lzp-snpvlp'

6p+-zp-snp+&

5+p+Pzp-+-%

4-+-+P+-+$

3+PzP-+N+P#

2P+L+-zPP+"

1tR-vLQtRNmK-!

xabcdefghy

15…Jxe4

nadšený, protože se nerad vzdávám

materiálu a Magnus hraje

ostré pozice dobře. Měl jsem ale

pocit, že jinak by bílý stál prostě

lépe, černé lehké fi gury stojí trochu

zvláštně. Při Sg7 jsem myslel,

že mohu pokračovat 15…c6

16.c4 cxd5

po 16…Jh5 vyrovnaná. Neprověřoval

jsem to hlouběji.)

Jfxd5 18.exd5 e4, ale už před

15.b3 jsem pochopil, ze bílý má

19.Jd4+-.

Nebyl jsem z té oběti(Podle Rybky je pozice17.cxd5

16.Sxe4 f5 17.Sc2

17.Jg5 bílému podle Magnuse

mnoho nedávalo. Já si myslím

totéž, ale občas bývá dobré opřít

se o názor nějaké autority.

Vrácení materiálu

17…Jxd5

17…e4 18.Jd4 Jxd5 jsem zavrhl

kvůli protioběti kvality 19.Sd2

Nabízející se postup

(Nepochopitelné pokračování

19.Je2? se stalo v partii Geller –

Eingorn, 1985. Černý pokračoval

19…Jxc3 20.Jxc3 Sxc3 21.Vb1 c5

22.Sb2 Sxb2 23.Vxb2 d5

vyhrál.

20.Je2 Jb6 21.b4! cxb4 22.cxb4)

a nakonec) 19…b4 (19…c5

20.c4! Sxd4

Jc3 21.Sxc3 bxc3 a bílý by mohl

stát lépe – Carlsen)

a po vzetí na a1 bude diagonála

a1–h8 hodně „větrat“.

(20…c5 21.Je2; 20…21.cxd5

18.b4!

černý může mít potíže s odhaleným

králem. Jinou možností bylo

18.Sd2!? nebo 18.Sg5 Dd7 19.c4

Jb4 s nejasnou hrou.

Bílý rozehrává střelce,

18…Jxc3

19.Sb3. Pokračování 18…c5 jsem

zavrhl kvůli 19.bxc5 dxc5 20.c4

Jb4

e4 21.Sg5 a nyní např. 21…Dd6

s oboustrannými šancemi; 20…

bxc4 21.Vb1)

e4 22.cxb5+ Sd5 23.Sg5 – Carlsen)

Na 18…e4? přijde(kritická je varianta 20…21.Sb3 Dxd1 (21…

22.Vxd1 e4 23.cxb5+ Kh8 24.Jg5

Sxa1 25.Jf7+ Kg7 26.Sh6+ . Počítač

ještě pokračuje tahy 26…Kf6

27.Sg5+ Kg7 28.Vd7! Sc8 29.Vc7

a souhlasí, že bílý má převahu.

19.Sb3+ d5?

mnoho slabin, ale ani alternativa

19…Kh8 nebyla ideální. Magnus

ukázal 20.Dc2

21.Sxg5 Jxd1 22.Vexd1! s malou

výhodou bílého,

Tento tah vytváří(20.Jg5 Dxg5Rybka) 20…Je4

(20…e4 21.Jg5; 20…Sxf3 21.gxf3±

nehrozí 22.Dxc3 e4 23.Sb2, ale

23.Dc2 Sxa1 24.Sb2+)

Jxg3 22.Jg5!? Ve7 23.fxg3 d5

s převahou bílého v komplikované

pozici.

21.Jg3

20.Dc2

že na 20…e4 přijde 21.Sb2.

Pokračování 20.Dd2 Je4 21.Dc2

a5 22.bxa5 c5 by mi vyhovovalo.

Nějak jsem si neuvědomil,

20…Je4

odpověď 21.Sg5!

22.Sb2 b4; v analýze i při partii

jsme se dívali na 21.Dxc3 e4

22.Dxc5 Sxa1 23.Sg5 „s převahou

bílého“, ale například varianta

23…Sf6 24.Sxf6 Dxf6 25.Jd4

Vec8 26.Sxd5+ Kh8 27.Sxb7 Vxc5

28.bxc5 není vůbec jasná)

Dd7 22.Dxc3 e4 23.Dxc5±; Po 20…

e4 21.Sb2± bude mít černý stále

tři pěšce za fi guru, ale o mocném

pěšcovém centru si už může nechat

jen zdát. Na 21…Ve6?! může

přijít 22.Sxc3 Vc6 23.Ve3

se nelíbila varianta 23.Jd4 Sxd4

24.Sxd4 Vxc2 25.Sxc2

jsou celkem dobře zablokovaní

a střelec na b7 stojí zvláštně.)

Na 20…c5 hlásí Rybka(21.bxc5 e421…(Mně, černí pěšci

23…f4? 24.Dxe4 (Carlsen).

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+lzp-+-vlp'

6p+-+-+p+&

5+p+pzpp+-%

4-zP-+n+-+$

3+L+-+N+P#

2P+Q+-zPP+"

1tR-vL-tRNmK-!

xabcdefghy

21.Vxe4!

ale tah v textu je asi silnější.

Bílý stojí dobře i po 21.Sb2,

21…fxe4 22.Jg5± a5

De7! (Rybka) 23.Jxe4

Lepší bylo 22…(23.Dxe4 c6)

23…Dxb4 24.Jc5 Sc6 25.Je3±.

23.bxa5 Vxa5 24.Jxe4+-

je pozice zhruba vyrovnaná, ale

černý má slabin málem více než

fi gur.

Materiálně

24…Kh8 25.Sg5 Dc8

ústup 25…Da8 ve stylu Rétiho

a přes c8 chce přivést do hry

střelce, ale obávám se, že to není

možné.

Počítač navrhuje

26.Jf6

po 26.Dd2!? okamžitě vzdát.

Ale asi bych zahrál něco jako 26…

Va6 a pokračoval ještě mnoho tahů

Uvažoval jsem, zda se nemám

(26…b4 27.Dxb4).

26…Vd8 27.Je3 e4 28.Vc1 h6

Po tahu 28…c6 29.Dd2 Va8 jsem

měl pocit, že bílý může dobrat

na d5. 30.Jeg4±.

XABCDEFGHY

8-+qtr-+-mk(

7+lzp-+-vl-'

6-+-+-sNpzp&

5trp+p+-vL-%

4-+-+p+-+$

3+L+-sN-+P#

2P+Q+-zPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

29.Jxe4!

Možná se dalo vzít i na d5.

29…dxe4

cokoliv: 30.Jc5

Sxh6 31.Dc3+ Sg7 32.Dxa5)

31.Dxg6.

Po 29…Vf8 vyhrává snad téměř(30.Se7; 30.Sxh630…hxg5

30.Sxd8 Dxd8 31.Dxc7 Dxc7 32.Vxc7

Sa6 33.Jd5 b4 34.Va7 Sd4 35.Va8+

Kh7

35…Kg7 36.Jc7 Vf5 37.Je6+.

36.Jxb4 Vf5 37.Vxa6 Vxf2 38.Vd6

Vd2+

po 39.Jd5 Vf6+ 40.Jxe3 Vxd6 41.Jd5!

je výsledek celkem jistý.

Počítač navrhuje 38…Se3, ale

39.Kf1

bílého stál nějaký materiál.

Po 39.Kh1? e3 by volný pěšec

39…e3 40.Vxd4

k výhře. Po 40.Jc2 jsem nedopočítal

variantu 40…Vf2+ 41.Kg1 Vxc2

Sc5 42.Ve6)

Nejjistější cesta(41…42.Vxd4 Vc1+ 43.Vd1.

40…Vxd4 41.Jd5 Vd3 42.Ke1!

Vd1+ 43.Ke2 Vd2+±.

42.Sc4

42…h5 43.Sc4 Vd4 44.Jxe3 Kh6

45.a4 Kg5 46.a5 Kf4 47.Kf2

Kxe3 48.a7 Vxc4 je poslední možnost,

jak partii zkazit.

47.a6?

47…Vd2+ 48.Se2 Va2 49.a6 Ke4

50.h4

v soutěži družstev se mi chtělo ještě

méně než obvykle, což Magnus

ostatně chápal. Tady ale už je zřejmé,

že černý prohraje, ať už kvůli ztrátě

pěšce g6 nebo kvůli proměně volného

pěšce.

Mohl jsem se vzdát dříve, ale1–0Tím jsme přešli do varianty
Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku