Šachy

Šachové dění na Valašsku

Archiv

VASILIJ IVANČUK (2786) - ALEXEJ ŠIROV (2726)

VASILIJ IVANČUK (2786)

–ALEXEJ ŠIROV (2726)

Sicilská obrana [B90]

Motril 2008

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se7

8.Dd2 Bílý se chce (prozatím?) obejít

bez typického tahu 8.f3 – pěšec

může udělat i dvojkrok. Po 8…Se6

9.Dd2 0–0 10.0–0–0 a5 by vznikla

jiná pozice než v partii, ale podobnost

je značná. (GM Navara)

8…0–0 9.0–0–0 a5 Soupeři „známými“

tahy rychle vytvořili pozici,

která se objevuje jen zřídka. Po 9…

Se6 musí černý počítat s 10.f4, což

se stalo například v partii Ponomarjov

– Karjakin, Wijk aan Zee

2007. (GM Navara)

10.Kb1 Postup 10.a4 oslabuje pole

b4, ale je otázkou, nakolik to vadí.

S vloženými tahy f3 a Se6 bílí nejčastěji

hrají 10.Sb5, ale tady bych

se bál postupu a5-a4, i když nevím,

jak ho má černý provést. (GM

Navara)

10…a4 11.Jc1 a3

XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7+p+-vlpzpp'

6-+-zp-sn-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3zp-sN-vL-+-#

2PzPPwQ-zPPzP"

1+KsNR+L+R!

xabcdefghy

12.b3 Bílý král je zatím v bezpečí,

na poli b2 nic nehrozí. Ale

diagonála a1–f6 se jednou může

otevřít… (GM Navara) V komentářích

neznámého autora na serveru

www.chessmind.com uvádí autor

následující charakteristiku pozice:

„Černému se podařilo oslabit černá

pole v okolí bílého krále, otázkou

ale je, jak by toho mohl využít.

Dalším krokem zapadajícím

do strategického plánu černého je

prosazení postupu d6-d5, což je

pro něho, pokud se to podaří prosadit

bezpečně, téměř vždy výhodné

a dává mu to navíc určité možnosti

na diagonále a1-h8, protože

pěšec e5 již není ve svém dalším

pohybu blokován.“

12…Se6 13.h3 Do partie Širov

–Wojtaszek (Pamplona 2006) mohla

hra přejít po 13.f3 Va5 14.Sc4 Sxc4

15.bxc4 Dc8 16.Dd3 (silnější asi je16

myšlenka GM Bologana z dřívější

partie: 16.Jb3!? ) …Jbd7 17.Jb3

Va6 18.g4 Vc6 19.g5 Je8 20.Jd5 Sd8

21.Jd2 Jc5 22.Dxa3 Va6 23.Db2 Ja4

24.Db4 Jc7 25.Jb3 b5! 26.c5 Jxd5

27.exd5 Sb6!! 28.cxb6 Jc3+ 29.Dxc3

Dxc3 30.Vd3 Dc4 31.Vc1 Da4 a bílý

se vzdal. (GM Navara)

13…Va5! Černý musí prosadit postup

d6-d5, jinak by přišlo g2-g4-g5

a hrál by pouze bílý. (GM Navara)

14.g4 d5 15.g5 d4 Jinou možností

bylo 15…Jxe4 16.Jxe4 dxe4 17.Dxd8

Vxd8 18.Vxd8+ Sxd8 19.Sg2. Podle

komentátora je tato pozice vyrovnaná,

ale já bych preferoval bílou

pozici – pěšec na a3 už bílého krále

neohrožuje, bod a2 je dobře krytý

a převaha bílého na dámském

křídle by se ještě někdy mohla projevit.

Mohu se mýlit, ale nezaujatý

není ani počítač. (GM Navara)

16.gxf6 Sxf6 17.De1 Jd7 Možná

prvopočátek problémů, které Alexeje

dovedly ke konečnému vítězství.

Anonymní komentátor považuje

za lepší pokračování 17…Dc7

18.Jd5 Sxd5 19.Sd2 Vc5 20.exd5

Vxc2 21.Sd3 Vb2+ 22.Ka1 Ja6

23.d6 Dc8 24.d7 Dc7 25.f4 s tím, že

na šachovnici vzniká nepřehledná

situace s oboustrannými šancemi.

XABCDEFGHY

8-+-wq-trk+(

7+p+n+pzpp'

6-+-+lvl-+&

5tr-+-zp-+-%

4-+-zpP+-+$

3zpPsN-vL-+P#

2P+P+-zP-+"

1+KsNRwQL+R!

xabcdefghy

18.Jd5! Vxd5 Přijímá výzvu bílého.

Po 18…dxe3 19.Jxf6+ gxf6 20.Vg1+

Kh8 21.Dxe3 stojí bílý lépe a již

vůbec nepřichází do úvahy braní

střelcem 18…Sxd5? pro 19.Sd2+-.

(GM Navara)

19.exd5 Sxd5 20.Vg1 Dc7 21.Sg5

Materiální převaha bílého nemusí

být v praktické partii vždy rozhodující.

Hlavní slovo by mohl mít

černý útok…

21…Vc8 22.c4 Počítač doporučuje

22.Dd2!? s následným odražením

útoku, ale v praxi je to o dost složitější

než při poklidném sezení

u monitoru.

22…dxc3 Zajímavý by mohl být

také tah 22…b5!? 23.Sxf6

(23.cxd5?? Dc2+ 24.Ka1 Db2#) 23…

Jxf6 24.Ka1 Je4 25.cxd5 Jxf2, ale

i tady by měl stát bílý lépe.

23.Vxd5 c2+ 24.Ka1 e4+ 25.Sxf6

Jxf6 26.Vb5

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+pwq-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+R+-+-+-%

4-+-+p+-+$

3zpP+-+-+P#

2P+p+-zP-+"

1mK-sN-wQLtR-!

xabcdefghy

26…Vd8 Nekontroloval jsem

to s technikou, ale mám pocit,

že po 26…Dd8 27.Db4 černému

bude pěšec a3 chybět

(27.De3 Jg4! 28.Db6 Dd1).

(GM Navara)

27.Sc4 Špatné by bylo zahrát

27.Db4? Vd1 28.Dxa3 Dc3+.

27…Vd1 28.Da5 Jako mnohem

bezpečnější cestu navrhuje komentátor

serveru chessmind.com

jednoduché pokračování 28.Dxd1

cxd1D 29.Vxd1 Po pokračování

v partii stojí bílý podle jeho názoru

stále lépe, ale kvůli černému pěšci

na a3 se může pozice bílého krále

ukázat jako poměrně nebezpečná,

což dává černému do budoucna

hodně nebezpečných možností.

28…Dd7

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+p+q+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5wQR+-+-+-%

4-+L+p+-+$

3zpP+-+-+P#

2P+p+-zP-+"

1mK-sNr+-tR-!

xabcdefghy

29.Vd5? Lépe bylo rozhodně

29.Da8+ Je8 30.Dxa3 Vxg1 31.Vd5

a bílá fi gura navíc by se mohla časem

přece jenom projevit.

29…Vxg1 30.Da8+? Hrubka, která

bere bílému všechny šance. Další

boj ještě velmistru Ivančukovi

pravděpodobně slibovalo pokračování

30.Dxa3, kde po zajímavém

průběhu 30…Vxc1+ 31.Kb2

Vd1 32.Da8+ De8 33.Dxe8+ Jxe8

34.Kxc2 Vxd5 35.Sxd5 má černý

po 35…Jd6 výhodu v koncovce.

30…De8 31.Dxa3 Jxd5 0–1

Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku