Šachy

Šachové dění na Valašsku

Archiv

ZÁPAS KAMSKY-TOPALOV

NA FAIR PLAY BUDE DOHLÍŽET BOND
V bulharské Sofi i proběhne od 16. do 28. února zápas mezi Gatou Kamskym a Veselinem Topalovem. Rozhodlo se tak na jednání, které proběhlo ve volném dni Šachové olympiády v Drážďanech. Na schůzce byly domluveny i podrobnosti zápasu. Víme tedy, že se bude hrát osm partií, cenový fond bude čtvrt milionu dolarů a vítěz získá právo vyzvat současného mistra světa Višiho Ananda. Gatu Kamského doprovázel jeho nový manažer a trenér, velmistr Emil Sutovský. Alexandr Černěnko, který vstoupil do povědomí šachové veřejnosti jako garant nenaplněných slibů týkajících se převodu fi nanční garance zápasu na účet FIDE, již Kamskeho nezastupuje.
Pro někoho bylo překvapením, že americký velmistr přistoupil na konání zápasu v zemi, kterou reprezentuje Topalov. Emil Sutovský stručně vysvětluje: „Náš souhlas s tím, že se zápas bude hrát v Bulharsku, je motivován jediným cílem. Chceme, aby se vše vyřešilo za šachovnicí, a nikoli mimo ni.“ Na rozdíl o svého protějšku se Veselin Topalov vyjednávání osobně neúčastnil. Za bulharskou stranu jednal kromě Topalovova manažera Danailova také prezident Bulharské šachové federace Štefan Sergijev. Celodenní jednání, které probíhalo bez účasti novinářů, nebylo zakončeno žádnou ofi ciální tiskovou konferencí. Jeho průběh tak zůstává z velké části skryt. „Jeden z mých amerických kolegů přišel o přestávce jednání ke Kamskému a pokusil se zjistit,co již bylo domluveno, ale byl tvrdě odmítnut,“ popisuje situaci v předsálí ruský žurnalista Jurij Vasiljev. Tomu se ale nakonec přece jen podařilo roušku tajemství poodhrnout. Při vyjednávání bylo podle Vasiljeva vyvinuto velké úsilí k tomu, aby zápas nerozhodovaladnes tolik populární „rychlá smrt“. Pokud skončí zápas po osmi partiích remízou, budou následovat čtyři partie rapid šachu, ve kterých budou mít oba hráči na partii patnáct minut. Pokud se nerozhodne ani poté, přijdou na řadu minizápasy hrané na dvě partie. Z iniciativy FIDE by pro sofi jský duel měly být zrušeny místnosti pro odpočinek hráčů. Ti by měli v průběhu partií odpočívat přímo na scéně. Pro zamezení jakékoli nápovědy budou v hledišti v průběhu hry zhasnuta světla, zatímco scéna, na níž se bude partie odehrávat, bude osvícena. To by mělo hráčům zabránit přijímání vizuální nápovědy. Na rovné podmínky obou hráčů bude dohlížet „supervizor“ zápasu Kanaďan Hall Bond. Funkcemi rozhodčích budou pověřeni Ingatius Leong, který zastával pozici hlavního rozhodčího také na právě skončené olympiádě v Drážďanech, a Armén Ašot Vardapetjan. Kuloární zprávy říkají, že největší námahu dalo nalezení vhodného termínu. Gata Kamsky už podepsal účast na tradičním superturnaji v nizozemském Wijku a Topalov se naopak upsal na svůj oblíbený turnaj v Linares. Tyto problémy však byly ve spolupráci s řediteli obou zmíněných turnajů urovnány a vyřešeny. Gata Kamsky uspěl i s návrhem na společné tiskové konference, které se naopak příliš nezamlouvaly bulharské straně. Pro ubytování obou hráčů a jejich výprav byly navrženy dva pětihvězdičkové hotely s tím, že právo výběru mezi nimi bylo dáno americké výpravě.
Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku