Šachy

Šachové dění na Valašsku

Partie

DAVID NAVARA (2633)-GILBERTO H. GUERRERO (2549)

DAVID NAVARA (2633)

–GILBERTO H. GUERRERO (2549)

Drážďany 2008

Komentuje: GM David Navara

XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7zppvLn+rwqk'

6-+-+pvllzp&

5+P+p+-zp-%

4-+-zP-+-+$

3zPNtR-+-zPL#

2-+-+QzP-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Pěšcová struktura na šachovnici

připomíná nejvíce francouzskou

obranu, Grünfeldovu indickou

bych asi netipoval. Partii jsem

rozehrál velmi klidně, ale když

spolu hrají dva „rodilí taktici“,

i z mírumilovného zahájení se

může vyklubat ostrá pozice. Počítačových

analýz už jsem nabídl

dost, tentokrát nabízím opačnou

krajnost.

31.Ve3

plánem. Po 31.Vd1

e5 by se černý zbavil opožděného

pěšce, například 32.Sxd7

Vxd7 33.Sxe5 Sxe5 34.dxe5 Vxe5

35.Dd2 a tady mi vadila slabost

polí f3, g2, h3. Snad by to mohl

kompenzovat blokádový jezdec

na d4, ale ještě je třeba vzít v úvahu

možnost 35…d4, po 36.Jxd4?

černý asi sváže jezdce a zahraje

Sh5 nebo něco takového.

Hra proti pěšci e6 je nejlogičtějším

31…Sxd4

dxe4 33.Dxe4+ dává bílému dobrou

kompenzaci, např. 33…Kh8

34.Ve1 s hrozbou d4-d5.

31…Se4 32.Vxe4!?

32.Jxd4 Dxd4 33.Vd1 Dc5 34.Sa5

Oběť pěšce pravděpodobně byla

pouze dočasná. Visí e6, ale někdy

hrozí i Sb4, Vxd5. 34.Sxe6?

Vxe6 35.Vxe6 Dxc7.

34…Sf5

motiv oběti dvou kvalit 35.Sb4

Db6 36.Vxe4 dxe4 37.Vxd7 (Ani

po 37.Dxe4+ Kg7 nemohu najít

nic průkazného. Bílý má ve všech

zmíněných variantách kompenzaci.

Že by právě toto byla ta poziční

ztráta pěšce či kvality?(37…

Kh8? 38.Sc3+! Jf6

39.Dg6++-)

38.Dxe4+, ale bez nepříjemné

odpovědi 38…Kg7 39.Sc3+ Kf8;

34…Vef8 35.Sb4 Vxf2 36.Dxf2!

(38…Kg839.Dg6)) 37…Vxd7

35.Sb4 Db6

pokukovat po bodu f2. 35…

Dc4? 36.Dxc4 dxc4 37.Sxf5+ Vxf5

38.Vxd7+; 35…Dxe3? 36.Sxf5+!

Černá dáma nepřestává

36.Vxd5! Sxh3 37.Dd3+

jsem našel po vzetí na h3, ale raději

jsem to příliš nepočítal – času

nebylo nazbyt, a tak jsem si tam

vsugeroval za černého nějakou

dobrou možnost. Po 37…Vg7

(Po 37…Kg7 38.Sc3+! Jf6

39.Dxh3±)

Vxf6 40.Dxe8 Dxe3 41.Vd7+)

nejspíše nějak vyhraje, i když

úplně snadné to ještě nebude:

40.Dxh6+ Ke7 41.Dxh3 Dxe3!)

38.Dxh3 exd5

exd5 40.Df5+ Kg8 41.Sc3

útokem

40.Df5+ a 40.Ve6 bílý sice

stojí lépe, ale materiál černý neztratí,

vedle různých myšlenek

s postupem g5-g4 vypadá rozumně

i 39…Vf7 s protihrou proti

bodu f2. Mé intuitivní rozhodnutí

tentokrát asi bylo správné.

37.Dh5(38…e539.Sxf6+ Kxf6 (39…bílý(38…Dxe3? 39.fxe3s rozhodujícím) 39.Vxe8 s hrozbami

37…Sf5 38.Vxf5! exf5

39.Dxd7+ +-.

38…Vxf5

39.Vxe8

a slabého krále, musí počítat

i s 40.Ve7 Vxe7 41.Dxf5+. Nečekal

jsem, že ještě budu muset řešit

složité problémy.

Černý má pasivní fi gury

39…g4!

pole h5 pro krále a opěrný

bod f3 pro jezdce. Očekával jsem

39…Dg6 40.Sc3 Jf6 41.Ve6 f4

42.Dxg6+ Kxg6 43.g4!+-.

Černý si vytváří ústupové

40.Sd6

černé fi gury, ale na dlouhé diagonále

nebo na d2 by někdy mohl

stát i lépe. Jinak hrozí 41.Ve7

Vxe7 42.Dxf5+. Po 40.Dd5 Dg6

41.Sc3 Jf6 42.De5, bílý určitě

má i jiné tahy, může přijít 42…

f4! 43.gxf4 Db1+

Tady střelec sice omezuje(43…Dd3!?)

s ideou 44.Kg2 Jxe8; 40.Ve7 Vxe7

41.Dxf5+ Dg6 42.Dxg6+ Kxg6

43.Sxe7 Kf5 vypadá jako remíza,

f-pěšec je spolehlivě zablokovaný

a černý bude mít velmi aktivního

krále.

a Viktor ještě stál hůře.

40…Kg6 Vedli jsme 2–0

41.Vg8+

Po 41.Dd5 Jf6 42.De6

(42.Ve6 Dd8)

Vg7 44.Vxg7+ Kxg7 45.Se5 bílému

chybí okénko pro krále.

Vložka h2-h3(4) gxh3 by se tady

velmi hodila, ale na druhé straně

černému v některých momentech

umožňuje například h3-h2+.

42…Dxb5 43.Vg8+

41…Vg7 42.Ve8

zda soupeř hraje na výhru. Remíza

zajišťovala vítězství v zápase.

Zkoušel jsem,

42…Vf7 43.Vg8+ Vg7

Viktor stál dobře, tak jsem se rozhodl

pokračovat, ale pokud možno

bez rizika. Trochu mi v tom

bránila mírná časová tíseň.

Tady už

44.Vc8

o něčem na způsob Vh8, Sf4.

S černou věží na g7 mi tam vadil

manévr Jf6,Jg8, který ovšem

okamžitě prohrává. 44.Vh8 Jf6

45.Sf4 Jg8? 46.Dd5. Snad jsem

tam viděl i něco jako 45…Vh7,

ale můj propočet byl poněkud

nesystematický.

Ještě jsem přemýšlel

44…Jf6

stojí bílý lépe, ale přímou výhru

nevidím.

Po 44…Vf7 (Hernandez)

45.Vc5 Je4 46.Vxf5! Kxf5

Dxd6 47.Dxe4.

46…

47.Dd5+ Kg6?

sítě. Nutné bylo 47…Kf6

48.Se5+

Kg8 50.De8+ Kh7 51.Dxe4+ Vg6

rozhodně stačí na remízu, ale více

jsem nenašel)

takto jsem se chystal pokračovat,

ostatně právě této varianty se

soupeř obával. (49.Dxe4 Vf7

Král utíká do matové(48.De5+ Kf7 49.De7+48…Ke7 49.Sd4,

(49…Vg6? 50.Sd6+!)

De6 51.Dxb7+ Kd8! 52.Db8+ Dc8

a černý se drzí) 49…Vg5!

Jf6? 50.Sc5+! Ke8 51.De5+; 49…

De6? 50.Dxb7+)

51.Dxb7+ Kf8±, černý chce zahrát

Vd5 a útočit na krále. V časové

tísni by to k remíze stačit

mohlo, jindy asi ne

52.Sf6+!).

50.Sd4+(49…50.Dxe4+ De6(51…Dd7?

48.Dxe4+ Kh5

Kg8 50.Df8+ Kh7 51.Se5 Vd7

52.Df5+ +-.

48…Kf7 49.De7+

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zpp+-+-tr-'

6-wq-vL-+-zp&

5+P+-+-+k%

4-+-+Q+p+$

3zP-+-+-zP-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

49.h3!

příliš věnuji rozšiřování svého

repertoáru zahájení, ale řešení

studií na mně naštěstí zanechalo

nějaké stopy. Méně jasné mi bylo

49.Df5+ Vg5 50.Df7+ Vg6 51.h3

Dd4, ale cest k výhře by mělo být

více.

V poslední době se až

49…Dxb5

51.hxg4#; 49…gxh3 50.Df5+ Vg5

51.g4+ Kh4 52.Sg3#.

49…Dxd6 50.Df5+ Vg5

50.Se5

k centralizaci alespoň za šachovnicí

kladný vztah.

Jakožto Pražan mám

50…Vg5

50…Dd7 51.Sxg7.

51.hxg4+ Vxg4 52.Df5+ Vg5

53.Dh3+

tahy, aby mi zbyl čas.

Raději jsem opět zopakoval

53…Kg6 54.De6+ Kh5 55.Df7+

Vg6

57.De6+.

55…Kg4 56.f3+ Kh3

56.g4+

Kh4 57.Sg3+ ztrácí věž i partii.

a černý se vzdal, po 56…

1–0

Po 34…Se4 jsem viděl
Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku