Šachy

Šachové dění na Valašsku

Partie

DAVID NAVARA (2633)-KRIŠNAN ŠAŠIKIRAN (2694)

DAVID NAVARA (2633)

–KRIŠNAN ŠAŠIKIRAN (2694)

Sicilská obrana [B23]

Drážďany 2008

Komentuje: GM David Navara

Následující partie byla celá velmi

zajímavá a je pro mě obtížné vybrat

moment, od kterého bych měl zahájit

analýzu. Po originálně sehraném

zahájení jsem získal převahu

poziční i časovou a se soupeřovým

přičiněním i pěšce. V oboustranné

časové tísni jsem ale pozici zkazil

a soupeř získal silnou protihru.

38…Sd4

pod minutu a soupeř mi nabídl

remízu. Stav zápasu byl už delší

dobu 0–1 v náš neprospěch.

Tady jsme oba měli něco

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-+n+p'

6-wq-zpl+p+&

5zp-+-+-zP-%

4Pzp-vlPvL-+$

3+PtrLsN-wQP#

2-+P+-tRK+"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

39.Vdf1 Sxb3

ale tohle přehlédnutí naštěstí

nebylo tak závažné. Také po jiných

tazích by byla pozice přibližně

vyrovnaná.

Nepříjemné překvapení,

40.Jg4 Se6

by bílý kůň z pole f6 obtěžoval černého

krále. Ještě horší je 40…Sxa4

41.Se3 Sxe3 42.Vxf7 Sxg5 43.h4

a bílý vyhraje.

Po 40…Sxf2? 41.Vxf2

41.Se3

tahy tímto střelcem – černý král

je slabý a taktika by občas bílému

mohla pomoci. Po 41.Jf6+ Sxf6

42.gxf6 se bílý k bodu g6 asi nedostane.

41.Sd2 Vc7 42.Jf6+ Sxf6

43.gxf6 Je5 je asi podobné, útok

skončil a slabiny na dámském

křídle zůstaly; 41.Se5? také nějak

nevychází, po 41…Sxe5 42.Vxf7

Sxg3 43.Jh6+ Kh8 44.Vf8+ Vxf8

45.Vxf8+ Kg7 černý kryje pole g8.

Počítal jsem téměř všechny

41…Sxe3

41…Sxg4 42.Vxf7 Sxe3

Se6? 43.Df2! Sxe3 44.Vf8++-)

Nadějně pro bílého vypadá(42…

43.Dxg4 a hrozí 44.De6. Záhadné

tahy 43…Dd8! 44.Kh1! s pokračujícím

útokem, z pohledu černého

s pokračující obranou, ale už nemám

z vlastní hlavy, po 44…D(S)

xg5? by bílý zahrál 45.D(V)d7.

42.Vxf7

43.Dh4 h5!

Nic nedává 42.Jf6+ Kh8

42…Sxg5

42…Sxf7? 43.Df3! Ve7 44.Jh6+ Kf8

45.Jxf7 Ke8 46.Sb5++-; 42…Sxg4

43.Dxg4 tady už jednou bylo.

Okamžitě prohrávalo

43.Jf6+

nedokázal spočítat ve variantě

43…Sxf7 (43…Sxg4! 44.Dxg4 Sh6

45.Dd7

Sg7 47.h5 d5 48.h6 černému nic nehrozí)

Další možnost 43.h4 jsem(po 45.Vxh7 Kxh7 46.Vf7+

45…Dd8 vypadá jako bezpečnější

možnost) 44.hxg5. Černý

musí být velmi opatrný, jak ukazuje

varianta 44…Ve7 (silnější je 44…

Vc7 45.Df4 Dd4 s ideou 46.Jh6+

(po 46.Jf6+ Kf8 47.Jxh7+! Kg8

(47…Kg7? 48.Dh4!)

získá kvalitu zpět se silným útokem)

46…Kg7 47.Jxf7 Vf8 48.Dxd6

Dxd6 49.Jxd6 Vxf1 50.Kxf1 Vc5÷)

45.Df4 Dc7 46.Df6 s rozhodujícím

útokem; 43.Vxh7 Kxh7 44.Jf6+

Kh6 mi nebylo jasné. Po zvažovaném

45.h4 je správným výsledkem

remíza, ale obě strany mají příležitost

něco pokazit.

48.Dh4 bílý

43…Sxf6

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-+R+p'

6-wq-zplvlp+&

5zp-+-+-+-%

4Pzp-+P+-+$

3+-trL+-wQP#

2-+P+-+K+"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

44.Vxh7!

není jasná, ale něco jsem hrát musel.

Po 44.V7xf6 Dc7 oběť na g6

nevychází kvůli špatnému umístění

bílého krále.

44…Kxh7

dlouho přemýšlel. Není se čemu

divit, další z nabízejících tahů byl

rovněž velmi zajímavý. Po 44…Sg7

45.Dxg6 Ve7

Černý nad tímto tahem(45…Dd4? 46.Vh5)

jsem počítal několik možností

včetně 46.Vh5?

46.Kh1!?

47.Vg1 a podobně; 46.e5? s hrozbou

47.Vh8+ naráží na 46…Vxd3!

a problémy bude mít bílý král)

Sf7

Kf8 48.Vg5 Dd4 49.e5 49…Dd5+?,

ale silnější je jak 49…Ke8! 50.Vxg7

Sd5+–+, tak i 49…Vxc2+?! 50.Kh1

(50.Sxc2 Dd2+) Ke8.

(možná bych zahráls hrozbami 47.Vxg7+,46…(46…Vf7? 47.Dxe6) 47.Dh7+

45.Vxf6 Sf5!?

pouze v souvislosti s 46.exf5 Ve2+?.

Po 45…Vg8 bych měl opět obtížné

rozhodování: 46.Vxe6 (46.Dh4+

Kg7 47.Vxe6 je možná nebezpečnější,

hrozí dvojtahový mat a přítel

na harddisku navrhuje 47…Vf8

48.Ve7+ Vf7 49.Ve8 Vf8 50.Vxf8

Kxf8 51.Df6+ Kg8 52.Sc4+!!

Dxg6+ Kf8 53.Df6+ Kg8 54.Sc4+

Kh7 55.De7+ Kh6 56.Df8+ Kg6!

57.Sf7+ Kf6!=)

by vedlo

54.Df8+ Kh5

pěšec na g6)

56.h4+!)

Kg8 55.De6+± . Ale s partií to příliš

nesouvisí, ostatně černý má neuvěřitelnou

odbočku ve 49. tahu.)

46…Dc5. To jsem snad také viděl,

černý chce představit dámu na h5.

Počítač hlásí něco jako remízu, ale

spíše bych prohrál.

Vxc2+ 48.Sxc2 Dc6+ 49.Kg1 Dxc2

50.Dh4+ Kg7 51.Ve7++-)

ještě navrhuje 45…Sxh3+ 46.Kxh3

To jsem viděl, ale(52.52…Vxc4 (k matu52…Kh7 53.De7+ Kh6(tady černému přebývá55.Se2+ Kg553.Dxg6+ Kf8 54.Df6+(46…Vc7 47.e5; počítač

(46.Dxh3+ Kg7)

bílý po 47.Vxd6 Dc7 48.Dh4+ Kg7

nemá více než remízu.

46…Vg8, prý tam

46.Dh4+

plynule přešli do druhé. 46.exf5

Vxc2+?

s možnou pointou 47.Dxg5 Vxc2+!

48.Sxc2 Ve2+ 49.Kf3 Df2+ 50.Kg4

Dg1+ 51.Kh5 Dxg5+ 52.Kxg5 Vg2+!

53.Kh5 Vxc2 54.Vxd6 a černému

se pravděpodobně podaří koncovku

udržet.)

Dc5+ jsem také viděl, ale nevšiml

jsem si, že se bílý král skryje

před pronásledováním po 49.Df2!

Z jedné časové tísně jsme(Stroj navrhuje 46…g5!!47.Sxc2 Dc6+ 48.Kg1

(po 49.Kf1? Dc4+ černý vyšachuje

věž)

De5+ 52.Kg4 Ve4+ 53.Kg5!?+-;

46.Vf7+ Kg8 47.Vxf5 nic nedává

kvůli 47…Ve6.

49…Ve1+ 50.Kg2 Dd5+ 51.Kg3

46…Kg7 47.exf5 Dc6+

Vxc2+ 48.Sxc2 Dc6+ 49.Kg1 jsem

přehlédl netypický věčný šach 49…

Db6+!

Da6+!=. Soupeř to nejspíš přehlédl

také. Analyzovat po partii jsem

tentokrát nemohl kvůli rozhovoru

pro televizi. Je to možná škoda, ale

stejně jsem se po partii potřeboval

především vyběhat z nahromaděného

stresu.

Po 47…(49…Dc5+? 50.Kf1) 50.Kf1

48.Kg1 K remíze vedlo 48…(49.Kf2? je špatné49…Kxf6, bílý nemá šach

49.Kf1 Ve1+ 50.Dxe1

De5+! jsem dlouho nemohl najít,

ale šach na e3 asi také stačí.

50.Kxe1

50…Kxf6 51.De6+ Kg5

pocit, že by pozice měla být vyhraná,

ale s padajícím praporkem

se může stát cokoliv. 51…

Kg7 52.De7+ Kh6

Měl jsem(52…Kg8 53.f6)

53.Df6+-.

52.Dxg6+ Kf4 53.Dg4+ Ke5

Ke3 54.De4+ Kd2 55.De1#)

Kf6 55.De6+ Kg5

52.De7+ Vyhrávalo(53…54.De4+(55…Kg7 56.f6+)

56.De7+! Kf4 57.De4+ Kg5 58.h4+

Kh6 59.Dg4 Kh7 60.f6++-, ale to

jsem našel až při cestě na večeři.

Někdy jsem chtěl vzít na g6 pěšcem,

abych v případě výměny dam

zahrál g7 a došel do dámy.

52…Kf4

52…Kh6? 53.Df6.

53.De4+

Kf6 55.De6+ +-.

53.Dh4+!? Ke5 54.De4+

53…Kg5 54.De7+ Kf4 55.De4+

Kg5 56.h4+?

tu vidím mat. Nevím, co jsem přehlédl.

56.Dg4+ Kf6 57.Dxg6+ stále

stačilo, protože prohrává i 57…

Ke7 58.f6+ Kd7 59.f7 Vxd3

Ke7 60.Dg7!)

61.Dg7+ Ke8)

Měl jsem pocit, že(59…60.f8D (60.f8J+? Ke760…Vd1+ 61.Ke2+-.

56…Kh6

56…Kh5? 57.Df4.

57.De6

by bílý potřeboval dát šach na e7,

ale to se mu nepodaří: 59.Df6+

Po 57.Dg4 Kg7 58.Dxg6+ Kf8

(59.f6 Dc7)

61.Dd7+ Kf8= 62.f6 Dc7; 57.De7

De5.

59…Kg8 60.Dd8+ Kf7!

57…Kh5 58.De7?

58.Df6!. Původně jsem myslel,

že černý musí hrát De3 a že dostane

59.Se2+. Na svůj omyl jsem

přišel, ale výhru jsem nenašel. Přitom

stačilo 58…Kg4 59.fxg6 Vxd3

60.cxd3. Série šachů 60…Dc1+?

61.Kg2 Dc6+ 62.Kg1 Dc1+ 63.Df1

pouze urychluje konec, černý

král někdy může dostat protišach

z pole g2.

Stále asi vyhrávalo

58…Kg4 59.fxg6

hrozí mat na f2.

Po 59.De4+ Kg3

59…Vxd3! 60.De4+

nezahrál 60.De2+??, po 60…Vf3+

bych se asi chytil za hlavu. Bílý

po 61.Kg2 De3 rozhodně nemá

věčný šach.

Naštěstí jsem

60…Kh5 61.Dxd3 Kh6=

je remízová, bílí volní pěšci se nepohnou

dále. Černý někdy může

i dobrat na g6 a zkusit odebrat

pěšce h4 a c2, přestože podobné

pěšcové koncovky normálně bývají

prohrané.

Koncovka

62.De4

raději postoupit králem, ale

po 62.Kg2 De5 63.Kf3 Df6+ jsem se

obával věčného šachu – 62.Ke2 (IM

Konopka) 62…Dh5+ 63.Kd2 Dxh4

64.Dxd6 Dg5+ 65.Kd3 Df5+=.

Možná jsem měl zkusit

62…d5 63.Dd3 Dc4 64.Ke2 Dg4+

65.Kd2 d4 66.Kc1 Dxh4

soupeř téměř překročil čas, zachránila

ho poslední sekunda.

Tady někde

67.Kb2 Df6 68.Kb3 De6+ 69.Kb2

69.Dc4 De3+ 70.Kb2? Dc3+

71.Dxc3 dxc3+ by vedlo k prohrané

pěšcové koncovce, pěšce a5 bílý

nestihne odstranit kvůli průlomu

b4-b3.

69…De3 70.Db5 Dc3+

stálo 70…Da3+ 71.Kb1 d3D, ale

stejně to je remíza, pokud bílý

ovšem nezahraje 72.cxd3?? b3.

Za pokus

71.Kb1 De1+

73.Dc4! soupeř viděl, já pouze bez

toho posledního tahu. Po 72.Dxd3

bych pěšcovou (a posléze) koncovku

měl zremizovat díky pochodu

krále na c4, ale s půlminutou na tah

se může přihodit leccos. Po 71…

b3? 72.Dxb3 Dxb3+? 73.cxb3 Kxg6

74.b4!+-.

71…d3 72.cxd3 b3

72.Kb2 Dc3+ 73.Kb1 De1+ 74.Kb2

Dc3+

a zde jsem zapsal tah

75.Kb1

úspěšně reklamoval remízu.

a snad poprvé v životě

1/2–1/2

 

XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+qzp-tRp+&

5zp-+-+P+-%

4Pzp-+-+-wQ$

3+-trL+-+P#

2-+P+-+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

 

48…Dc5+?

Ve1+ 49.Dxe1

nejen kvůli 49…Dc5+ 50.Kxe1

De5+)

na e4 a 50.De6+ Kg5 51.fxg6 Vxd3

černému nevadí.

Viděl jsem, že ta oběť
Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku