Šachy

Šachové dění na Valašsku

Partie

JANA JACKOVÁ (2360)-ANATOLIJ KARPOV (2650)

JANA JACKOVÁ (2360)

–ANATOLIJ KARPOV (2650)

Sicilská obrana B44

Mariánské Lázně 2008

1.e4 c5

nečekaná volba. V přípravě

společně s kapitánem týmu IM

Konopkou očekávala spíše klidnou

ruskou nebo Karpovův oblíbený

Caro-Kann. O tom se však v Karpovově

táboře vůbec neuvažovalo.

„Karpov tu partii chtěl vyhrát,

a proto jsme nechtěli hrát klidná

zahájení,“ zdůvodňoval volbu sicilské

obrany IM Michail Podgajec,

který s dvanáctým

mistrem světa přicestoval

do Mariánských

Lázní jako

sekundant. „Karpov

je totiž, pokud hraje

za družstva, velice

zodpovědným hráčem

a vždycky chce

zvítězit.“

Pro Janu Jackovou rozhodně

2.Jf3 e6 3.d4 cxd4

4.Jxd4 a6 5.Jc3 Dc7

6.Sd3 Jf6 7.0–0 Sd6

Naše hráčka po partii

přiznala, že toto

pořadí tahů je pro

ni zcela nové. „Tah

Sd6 jsem už viděla,

ale vždy v té pozici

bylo nejprve zahráno

Jc6,“ říká vítězka

partie. Přesto se

mírně podivný tah

střelce již několikrát

hrál a není bez zajímavosti,

že partie,

ve kterých se k němu černý odhodlal,

povětšinou neměly dlouhého

trvání.

8.f4

v této pozici podle databází tah

8.Kh1, kde ovšem po 8…Jc6 9.Jxc6

Většinovým pokračováním je

(po možná lepším 9.Jb3!? měl bílý

9…Se7 10.f4 d6 11.Df3 0–0 12.Se3

b5 13.Vad1 Sb7 14.Dh3 Jb4 15.Jd4

d5 16.e5 Je4 17.Sxe4 dxe4 18.Jxe6

v partii Judasin (2635)

(2370) hrané na Talově memoriálu

roku 1992 citelnou výhodu)

bxc6 10.f4 e5 11.f5 Sb7 12.Sd2 Se7

13.De2 d5 získal černý v partii

Werle

protihru.

Nikolajev9… Brodsky (Dieren 2001) dostatečnou

8…Sc5 9.Jce2

lepší pokračování než nabízející

se 9.Se3, kde po 9…Jc6 10.Jf5

Je7 11.Jxg7+ Kf8 12.Sxc5 Dxc5+

13.Kh1 Kxg7 14.e5 Jfd5 15.Je4 Dc7

16.Dh5 Jg6 17.f5 Dxe5 18.fxg6??

(nejasné jsou ovšem důsledky tahu

18.f6+!?, kde se zdá, ze bílý rozhodně

nestojí hůře)

v partii Freitag – Stanec (Feldbach

1997) neprorazil a hra skončila velice

rychle triumfem černého.

18…Dxh5 bílý

9…Jc6 10.c3 d6 11.Kh1

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+pwq-+pzpp'

6p+nzppsn-+&

5+-vl-+-+-%

4-+-sNPzP-+$

3+-zPL+-+-#

2PzP-+N+PzP"

1tR-vLQ+R+K!

xabcdefghy

11…Sd7?

Michailu Podgajcovi, který mi

druhý den říkal, že právě tah střelcem

na d7 dovedl jeho svěřence

do špatné pozice: „Bělopolný střelec

v této variantě patří rozhodně

na dlouhou diagonálu.“

Hodnocení tahu patří

12.De1 0–0

pro analýzy zvažovaly hned

tři varianty toho, co by mohl Anatolij

Jevgeněvič udělat se svým

králem, ale shoda nakonec panovala

v tom, že 12…0–0–0 rozhodně

není pokračování odpovídající

jeho stylu. Bílá by pravděpodobně

mohla i okamžitě nastoupit

svými pěšci dámského křídla

a ostré pozice vznikající po 13.b4

Sa7 14.a4 rozhodně nejsou Karpovovou

doménou.

Nějaký čas se v místnosti

13.Dh4 Vfe8

věcí příštích naopak nelíbil dvanáctému

mistru světa. Jeho černopolný

střelec se na zamýšlenou

pozici na poli e7 nebo f8 totiž vůbec

nedostane. Snad stálo za úvahu

narušit rodící se iniciativu bílé

na královském křídle rýpnutím

v centru. I po 13…d5 by však třeba

po 14.e5 Je4 15.Se3 Jxd4 16.cxd4

Sb5 17.Sxb5 Se7 18.Dg4 axb5 19.f5

exf5 20.Dxf5 Dc6 21.Jf4 měla výhoda

bílého spojená s perspektivou

útoku na černého krále trvat.

Tah, který se ve světle

14.Jf3!

které naše reprezentantka v průběhu

partie tahala z rukávu. Bílý jezdec

míří na pole g5, odkud bude

hrozit černému králi.

První z překvapivých tahů,

14…e5

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+pwql+pzpp'

6p+nzp-sn-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+PzP-wQ$

3+-zPL+N+-#

2PzP-+N+PzP"

1tR-vL-+R+K!

xabcdefghy

15.b4!

že jeho černopolný střelec už

do obrany svého panovníka nezasáhne

a ke Karpovem plánované

výměně v centru dojde až po jeho

ústupu do vyhnanství na dámském

křídle.

Dává exmistru světa najevo,

15…Sb6 16.fxe5 dxe5 17.Jg5 h6

18.Vxf6!?

končícím značnou výhodou

bílého vedl tah 18.Jxf7!?.

Černý by pak mohl po přijetí oběti

18…Kxf7 a následném 19.Sxh6

zahrát chladnokrevné 19…Dd8!

a úkol bílé nebude úplně jednoduchý.

Například po 20.Jg3

K nepřehledným zápletkám

(po druhé nabízející se možnosti

20.Sc4+ předkládá stroj následující

podivuhodnou variantu: (k prohře černého21.Sc4+

18…hxg5

gxf6 může přijít 19.Jh7!?. Pokračování

19.Dxh6 končí po vynuceném

19…fxg5 20.Dxg5+ Kh7

Na vzetí bílé věže 18…

(20…Kf8 21.Df6 Ve6 22.Dh8+±)

21.Dh5+ remízou. Slibnou iniciativu

si mohla bílá udržet také

po tahu navrženém FM Břetislavem

Modrem 19.Jf3!?, když například

po 19…h5 20.Dxh5 Je7

21.Sh6 Sb5 22.Dg4+ Jg6 23.Sxb5

axb5 24.Jh4 zůstává bílé za kvalitu

dostatečně silná iniciativa.

Ale vraťme se k tahu 19. Jh7!?…

19…Kxh7 20.Jg3 Vh8 21.Dxf6

Sg4 22.Dxh6+ Kg8 23.Dg5+ Kf8

24.Dxg4 Dd6 25.Sc4 s kompenzací

za kvalitu.

19.Sxg5 Se6

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+pwq-+pzp-'

6pvln+ltR-+&

5+-+-zp-vL-%

4-zP-+P+-wQ$

3+-zPL+-+-#

2P+-+N+PzP"

1tR-+-+-+K!

xabcdefghy

20.Jf4!!

Karpov přehlédl a po němž již

pro černého není záchrany.

Závěrečný úder, který Anatolij

20…Je7

následovalo 20…exf4 21.e5! s uvolněním

dráhy bílému bělopolnému

střelci. Konec nastává po 21…Je7

22.Dh7+ Kf8 23.Sh6+-.

Na vzetí drzého jezdce by

21.Jd5 Dd7 22.Vh6! Jg6

vzdal, aniž vyčkal posledního úderu

23. Jf6+.

a černý se

1–0

 

20…Se6 21.Sxg7 Kxg7 22.Dg5+

Kf7 23.Vad1 Sxc4 vrcholící tahem

24.Vd7+!?, ale po 24…Ve7

25.Vxf6+ Ke8 je pozice, alespoň

v rozumném časovém horizontu,

nejasná nejenom mně, ale také

umělému autorovi celé varianty)

 

20…Vh8

vede 20…gxh6? pro 21.Jh5 Ve6

22.Sc4 Kg6 23.Dg3++-)

Ke8 22.Jh5 De7 23.Vxf6 gxf6

24.Jxf6+ by se měla bílá dostat

černému králi na kobylku. Varianta

to ovšem může být mírně

kooperativní.

Pravděpodobně
Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku