Šachy

Šachové dění na Valašsku

Partie

MAGNUS CARLSEN (2786) - DAVID NAVARA (2633)

MAGNUS CARLSEN (2786)

–DAVID NAVARA (2633)

Španělská hra [C84]

Drážďany 2008

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4

Jf6 5.0–0 Se7 6.d3 d6 7.c3 0–0

8.Ve1 Ve8 9.Jbd2 Sf8 10.h3 b5

11.Sc2 Sb7 12.d4 g6 13.d5 Je7

14.Jf1 Sg7 15.b3

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+lzp-snpvlp'

6p+-zp-snp+&

5+p+Pzp-+-%

4-+-+P+-+$

3+PzP-+N+P#

2P+L+-zPP+"

1tR-vLQtRNmK-!

xabcdefghy

15…Jxe4!? Když jsem tento tah během

on-line přenosu uviděl, říkal

jsem si v duchu „Co je to za ‚kavárnu‘?“,

píše velmistr Vokáč v komentáři

k osmému olympijskému

kolu na novoborském serveru

a dodává: „Nicméně myšlenku to

rozhodně má a v obou partiích,

kde se tato poziční oběť fi gury

objevila (čili Davidova novinka to

není!), vyhráli černí!“

16.Sxe4 f5 17.Sc2 Jxd5 V jedné

z výše zmíněných partií se černému

podařilo působivě vystavět

centrální pěšcovou lavinu pokračováním

17…e4!? Po 18.Jd4 Jxd5

19.Je2 Jxc3 20.Jxc3 Sxc3 21.Vb1 c5

22.Sb2 Sxb2 23.Vxb2 d5 24.Dc1 d4

25.Sd1 Dd6 byla černá pozice skutečně

velice dobrá. Geller, E. - Ejngorn,

Riga 1985.

18.b4! První nový tah v partii. Bílý

nechce černému jen tak dovolit

postup jeho pěšců, a tak staví černému

„céčku“ do cesty překážku.

Zároveň může velmistr Carlsen

po otevření sloupce „c“ zahrát

něco ve stylu Sb3, Sd2, Dc2 a Vac1

s tlakem na pěšce „c7“. Ve druhé

zmíněné partii hrané na Slovensku

se hrálo pravděpodobně slabší

18.c4. Černý pokračoval 18… Jc3

a i on získal po 19.Sg5 Dd7 20.Dd2

e4 21.J3h2 c6 22.Se3 d5 dobrou

hru a následně i celý bod. Cimra,

J. - Bisco, Trenčín 1991.

18…Jxc3?! „Za figuru získal černý

tři pěšce a zejména mohutné

pěšcové centrum, což je základní

myšlenka oběti jezdce. V dalším

průběhu se bílý protiobětí kvality

zmocnil silné iniciativy, kterou

již nepustil z rukou. (GM Vokáč).

Vzhledem k tomu, že mě příliš nenapadá,

kde mohl velmistr Navara

svou hru po dvacátém tahu zesílit,

troufl bych si zde nabídnout alternativu

spočívající v postupu černého

pěšce „c“. Po 18…c5!? 19.bxc5

dxc5 20.Sg5 Dc7 21.c4 Jc3 je mi pozice

zcela nejasná, leč nevím, zda

je nejasnou i početné kolonii lepších

hráčů, než je má maličkost.

19.Sb3+ d5 Černý příliš alternativ

nemá. Lepší z královských ústupů

19…Kh8 narazí na 20.Jg5 Dd7

21.Dc2 d5 22.Sd2 Ja4 23.Vac1.

20.Dc2 Je4 Dobře vypadající centrální

postup 20…e4 vede k rozboření

černého pěšcového centra

a výhodě bílého po 21.Sb2

exf3 22.Sxc3 fxg2 23.Vxe8+ Dxe8

24.Je3±.

21.Vxe4! fxe4

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+lzp-+-vlp'

6p+-+-+p+&

5+p+pzp-+-%

4-zP-+p+-+$

3+L+-+N+P#

2P+Q+-zPP+"

1tR-vL-+NmK-!

xabcdefghy

22.Jg5! Lepší než okamžité braní

černého pěšce e4 prostřednictvím

22.Dxe4?! Kh8 23.De3 e4 (za úvahu

nepochybně stojí také 23…a5!?)

24.Jd4 De7 25.Sd2 a5 s nejasnou

hrou. Po tahu v partii se bílé figury

dostanou na dobré pozice, odkud

budou zneklidňovat nejenom

černé centrální pěšce, ale zároveň

také černého krále.

22…a5 23.bxa5 Vxa5 24.Jxe4

Kh8 25.Sg5± Dc8 Následující varianta

dokladuje, jakou neplechu

může napáchat skok bílého jezdce

na c6. Po 25…Da8 26.Jf6 černý

dost dobře nemůže pokračovat

26…Ve6 (26…Vc8 27.Je3 b4 28.Jf5

gxf5? 29.Dxf5 Sxf6 30.Dxf6+ Kg8

31.Sh6+-) pro 27.Jxd5 Sxd5 (lépe

snad 27…Vc6 28.Dd1± se špatnou

pozicí.) 28.Sxd5 Dxd5 29.Vd1

Vxa2 30.Dxc7 Da8 31.Vd8+ Ve8

32.Sh6!!+- a bílý vyhraje.

26.Jf6 Vd8 27.Je3 e4

XABCDEFGHY

8-+qtr-+-mk(

7+lzp-+-vlp'

6-+-+-sNp+&

5trp+p+-vL-%

4-+-+p+-+$

3+L+-sN-+P#

2P+Q+-zPP+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

28.Vc1+- Po sérii víceméně vynucených

tahů se bílému podařilo

plně se vyvinout a díky slabosti

pěšců c7 a d5 nemá černý za obětovanou

fi guru žádnou hmatatelnou

kompenzaci.

28…h6 29.Jxe4 Zahajuje vynucenou

transformaci vedoucí

k redukci materiálu a přechodu

do vyhrané koncovky.

29…dxe4 30.Sxd8 Dxd8 31.Dxc7

Dxc7 32.Vxc7 Sa6 Černému nezbývá

nic jiného než dočasně

uvěznit svoji věž na kraji šachovnice.

Na ústup 32…Sa8 přijde

jednoduché 33.Vc8+ Kh7 34.Sg8+

Kh8 35.Sd5+ +-.

33.Jd5 K výhře bílého vedlo pochopitelně

také 33.Va7.

33…b4 34.Va7 Sd4 35.Va8+

Kh7 36.Jxb4 Dostatečné bude

také 36.Jc7 e3 37.fxe3 Sxe3+

38.Kh1 Vf5 39.Jxa6 Vf1+ 40.Kh2

Sf4+ 41.g3 Vf2+ 42.Kh1 Sxg3

43.Jxb4+.

XABCDEFGHY

8R+-+-+-+(

7+-+-+-+k'

6l+-+-+pzp&

5tr-+-+-+-%

4-sN-vlp+-+$

3+L+-+-+P#

2P+-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

36…Vf5 Poslední šancí černého je

uvolnění cesty pro pěšce „e“, případně

pokus obtěžovat bílého krále, ale

šance je to, bohužel, jen velice malá.

37.Vxa6 Vxf2 38.Vd6 Rychleji možná

vyhrávalo 38.Ve6, protože po 38…

Vxa2+ 39.Kh2 Vb2 má bílý po ruce

výmluvu 40.Jc2+-.

38…Vd2+ Na 38…Sc5 by velmistr

Carlsen pokračoval 39.Ja6 Vd2+

40.Jxc5 Vxd6 41.Jxe4 s podobně prohranou

pozicí černého, jaká vznikne v partii.

39.Kf1 e3 40.Vxd4 Vxd4 41.Jd5 Vd3

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+k'

6-+-+-+pzp&

5+-+N+-+-%

4-+-+-+-+$

3+L+rzp-+P#

2P+-+-+P+"

1+-+-+K+-!

xabcdefghy

42.Ke1 Nedává černé věži šanci

proniknout na královské křídlo,

kde by si náš velmistr mohl vytvořit

protihru uvolněním dráhy pro

jednoho ze svých pěšců. Slabší je

42.Ke2 Vd2+ 43.Kxe3 Vxg2.

42…h5 43.Sc4 Vd4 44.Jxe3 Kh6

45.a4 Kg5 46.a5 Kf4 47.Kf2 Vyhrávalo

také 47.Jd5+ Kg3 48.Jb6+- s vydlážděním

cesty bílého pěšce k rozhodující

metamorfóze.

47…Vd2+ 48.Se2 Ke4 49.a6 Va2

50.h4 1–0

Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku