Šachy

Šachové dění na Valašsku

Partie

PETR SVIDLER (2738) - DMITRIJ JAKOVENKO (2709)

PETR SVIDLER (2738)

–DMITRIJ JAKOVENKO (2709)

Španělská hra [C84]

Moskva 2008

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4

Jf6 5.0–0 Se7 6.d3 b5 7.Sb3 d6

8.a4 Sd7 9.c3 0–0 10.Jbd2 Ja5

11.Sa2 c5 12.Ve1 h6 13.Jh4 Kh7

14.Jf5 Sxf5 15.exf5 Jc6 16.g4 Kg8

17.h4 Jh7 18.Sd5 Vc8 19.axb5

axb5 20.Df3

XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7+-+-vlpzpn'

6-+nzp-+-zp&

5+pzpLzpP+-%

4-+-+-+PzP$

3+-zPP+Q+-#

2-zP-sN-zP-+"

1tR-vL-tR-mK-!

xabcdefghy

20…Jb8 Úvodní stadium partie se

černému vůbec nepovedlo a rozdíl

v postavení jednotlivých fi gur je

při pohledu na pozici patrný.

21.g5! hxg5 22.Je4 Jd7 Po přijetí

oběti pěšce prostřednictvím 22…

gxh4 bílý prostě v klidu uvolní „g“

sloupec a po 23.Kh1 Jd7 24.Vg1

Jdf6 25.Dg2 Je8 26.Sh6 Sf6 vnikne

do pozice černého na opačném

křídle 27.Va7 se zřejmou výhodou

bílého. Černý má sice pěšce

navíc, ale vůbec není vidět, jak

by měl Dmitrij Jakovenko vlastně

pokračovat.

23.hxg5 Jxg5 Od silného tlaku

na královském křídle by velmistra

Jakovenka nezachránilo ani druhé

braní 23…Sxg5 24.Jxg5 Jxg5

25.Dg3 Jh7 26.Kh2 Df6 27.Vg1

s útokem proti pozici jeho černého

veličenstva.

24.Sxg5 Sxg5 25.Va6 De7 Na 25…

Se7 může bílý pokračovat například

26.Dh3 a na 26…Jf6 pak

27.Jg5 s hrozbou Ve1–e4-h4

26.Va7 Vfd8 27.Dh5 Do úvahy přicházelo

také 27.Kg2 s následnou

možnou agresí po sloupci „h“

27…Sh6

XABCDEFGHY

8-+rtr-+k+(

7tR-+nwqpzp-'

6-+-zp-+-vl&

5+pzpLzpP+Q%

4-+-+N+-+$

3+-zPP+-+-#

2-zP-+-zP-+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

28.Kh1 Ještě rychlejší cestou bylo

hezké 28.Ve3!, když nelze 28…

Sxe3 pro 29.fxe3 Va8 a nyní v případě

30.Jg5 nemá černý nic jiného

než odevzdat dámu po 30…

Dxg5+ 31.Dxg5 Vxa7 32.Dxd8+ Jf8

33.Dxd6, kde je ovšem již černá

pozice zcela beznadějná.

28…Kh8 29.Vg1

Svidler opět nenachází

nejsilnější pokračování, které

mu dává pěknou výhru po 29.

Vxd7 Dxd7 (29…Vxd7 30.f6 Df8

31.fxg7+ Dxg7 32.Vg1 Df8 33.Jf6

s rychlým matem) 30.f6 Vg8 (Hezky

nehezky může skončit černý

král po 30…Kg8 31.Vg1 Kf8 32.Jg5

Vc7 33.Dxh6!! gxh6 34.Jh7+ Ke8

35.Vg8#) 31.Vg1 a černý se může

v poklidu a s čistým svědomím

vzdát. Ale i po tahu v partii je vše

jasné a zbytek partie je již pouze

ruční prací.

29…Jf6 30.Jxf6 Dxa7 31.Jg4 Kh7

XABCDEFGHY

8-+rtr-+-+(

7wq-+-+pzpk'

6-+-zp-+-vl&

5+pzpLzpP+Q%

4-+-+-+N+$

3+-zPP+-+-#

2-zP-+-zP-+"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

32.Jxh6 Po 32.f6 matí bílý ještě

o něco dříve, ale to je již pouze

kosmetická informace. 32…gxh6

33.f6 Vg8 34.Se4+ Vg6 35.Vxg6

1–0

Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku