Šachy

Šachové dění na Valašsku

Partie

SALO FLOHR – PETR ROMANOVSKIJ

SALO FLOHR – PETR ROMANOVSKIJ

Nimcovičova indická obrana [E33]

Moskva 1935

Komentuje: Salo Flohr

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2

Jc6 Romanovskij hrává s oblibou

tento tah, který navrhl podle mých

informací Nimcovič. Myslím si, že

obvyklé 4. ... d5 je lepší.

5.e3 Bílý nespěchá s tahem 5. Jf3,

ponechává si v závislosti na výstavbě

černého i možnost Jge2.

5...d5 6.Jf3 0-0 7.a3 Sxc3+ Takřka

vynucené, protože po 7. ...

Sd6 nebo 7. ... Se7 by následovalo

8. b4! s výhodou bílého.

8.Dxc3 Sd7 9.b4 Aby byla možnost

vývinu střelce na b2 i tahu b4-b5.

9...dxc4 10.Sxc4 b5? Taktický výpad,

kterým chce zabránit tahu

b4-b5. Tah v partii ale zaslouží

pokárání, protože oslabuje černou

pozici. Slabinou se stane c-pěšec,

což bude nakonec jedním z důvodů

prohry černého. Pozornost zasluhovalo

10... a5.

11.Sxb5 Jxb4 12.Sxd7

12.Dxb4 Vb8 13.a4 a6.

12...Jbd5 13.Dc2 Jxd7

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zp-zpn+pzpp'

6-+-+p+-+&

5+-+n+-+-%

4-+-zP-+-+$

3zP-+-zPN+-#

2-+Q+-zPPzP"

1tR-vL-mK-+R!

xabcdefghy

14.e4! 14.0-0?! c5 15.dxc5 (15.e4 J5f6

16.dxc5 Vc8 17.Se3 Jxc5

18.Sxc5 Jd7) 15...Vc8 a černý by se

 zbavil svého slabého c-pěšce.

14...Je7 V případě 14. ... J5f6 by

bílý tahem 15. Dc6 pevně zablokoval

opozdilého pěšce.

15.0-0 Vc8 16.Se3 c6 Aby v případě

17. Da4 měl možnost bránit pěšce

z pole c7.

17.Vfc1 Kh8 Uklízí krále z diagonály

a2-g8, aby se mohl pokusit

o protihru postupem f-pěšce.

18.De2 h6 19.Je5 f6 Špatné by

samozřejmě bylo 19. ... Jxe5, protože

bílý střelec by se příjemně usadil

na diagonále a3-f8.

20.Jd3 De8 21.Sf4! Odebírá černé

věži pole b8 a připravuje vniknutí

své věže na b7.

21...Df7 22.Vab1 Jb6 23.a4 Vfd8

23...Jxa4 24.Da2 Jb6 25.Dxa7 Ja8

26.Vb7 s vyhranou pozicí.

24.a5 Ja8 25.Vb7! Pozice černého

je teď zcela beznadějná a jen díky

své vynalézavosti (a také s mojí

pomocí) získá Romanovskij možnost

pokračovat ve hře.

XABCDEFGHY

8n+rtr-+-mk(

7zpR+-snqzp-'

6-+p+pzp-zp&

5zP-+-+-+-%

4-+-zPPvL-+$

3+-+N+-+-#

2-+-+QzPPzP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

25...Vxd4 26.Jc5 e5 27.Se3 Vdd8

28.Vxa7? Doposud hrál bílý dobře,

ale zde se dopouští nepřesnosti,

umožňující černému zlepšit svoji

situaci. Měl jsem hrát 28. Ja6!

s defi nitivním zazděním černého

jezdce v rohu. Pak by černému nezbylo

nic lepšího než tahem c6-c5

odevzdat pěšce, aby získal alespoň

trochu prostoru.

28...Jc7 29.h3 Jb5 30.Vb7 Jd6

31.Vb2 Jb5 32.Vd2 V této pozici

bílý nemá šance útočit na královském

křídle, a proto usiluje o výměnu

co nejvíce figur, protože

v koncovce se jeho výhoda zvětší

(opět zejména vzhledem k opozdilému

c-pěšci).

32...f5 Neúspěšný pokus získat

protihru.

33.f3 fxe4 34.fxe4 Jg6 35.Dg4 Kh7

36.Vf2 De7 Otevření f-sloupce vedlo

k jeho obsazení bílým.

37.Vcf1 Vf8 38.De6 Vynucuje výměnu

dam, jinak by bílá věž vnikla

na f7.

38...Dxe6 39.Jxe6 Vxf2 40.Vxf2

Ve8 41.Jc5 Va8 42.a6 Kg8 43.Va2

Jf8 44.Sf2 Černý by rád zlepšil

svoji pozici za pomoci Kf7 a Je6.

Manévry bílého střelce ale donutí

černého jezdce vrátit se na g6.

44...Kf7 45.Sg3 Jg6 45...Ve8?

46.Vf2+ Kg8 47.Sxe5 Vxe5

48.Vxf8+!+-.

46.Vd2 Va7 47.Vd7+ Vxd7

48.Jxd7 Koncovka, o kterou bílý

usiloval, je, jak se dalo i očekávat,

pro něho vyhraná.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+N+kzp-'

6P+p+-+nzp&

5+n+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-vLP#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

48...Ke6 49.Jc5+ Kd6 50.Sf2 Jc7

50...Jf8 51.a7! Jxa7 52.Jb3 a jeden

z jezdců padne.

51.g3 Ja8 52.Kg2 Je7 53.Kf3 g6

54.Jd3 Jc8 55.Sc5+ Ke6 56.Jb2!

Bílý hrozí zahrát Jb2-c4 a převést

krále na a5. Tím zpatí oba černé

jezdce a rozhodl by tahem Jc4-b6.

56...Jd6 57.Sxd6 Kxd6 58.Jc4+

Kc5 59.Jxe5 Kb6 60.Jxg6 Kxa6

Černý nakonec zničil a-pěšce, ale

za příliš vysokou cenu.

61.e5 Kb7 62.Ke4 Kc7 63.Kf5 Kd7

64.e6+ Ke8 65.Je5 c5 66.Jd7 c4

67.Jf6+ Kf8 67...Kd8 68.Jd5 Jb6

69.e7+ Ke8 70.Jxb6 c3 71.Ke6 c2

72.Jd7 c1D 73.Jf6#.

68.Jd5 Kg7 69.Ke4

1-0

Žádné komentáře
 
Šachové dění na Valašsku